Đối với các sản phẩm có sẵn giao đi ngay:

Trong thời gian 7 ngày kể từ thời điểm giao hàng. Quý khách hàng sẽ được đổi trả hàng miễn phí.

Đối với hàng may mặc(hàng sản xuất):

Thời gian giải quyết đổi trả là 14 ngày kể từ thời điểm nhận hàng.

Quá thời gian trên:

Chúng tôi không áp dụng đổi trả mà hàng hóa sẽ được bảo hành theo quy định với từng mặt hàng cụ thể.

Quy định về đổi trả sản phẩm
Cho bạn 5 sao