Đối với các sản phẩm có sẵn giao đi ngay:

Trong thời gian 7 ngày kể từ thời điểm giao hàng. Quý khách hàng sẽ được đổi trả hàng miễn phí.

Đối với hàng may mặc(hàng sản xuất):

Thời gian giải quyết đổi trả là 14 ngày kể từ thời điểm nhận hàng.

Quá thời gian trên:

Chúng tôi không áp dụng đổi trả mà hàng hóa sẽ được bảo hành theo quy định với từng mặt hàng cụ thể.