Miễn phí vận chuyển với đơn hàng tối thiểu 2 triệu đồng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn hàng dưới 2 triệu chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển hoặc chờ ghép chuyến hàng giao với đơn hàng không cần giao gấp để giảm phí vận chuyển cho khách hàng.

Phí vận chuyển: Với hàng giá trị mua dưới 2 triệu đồng phí vận chuyển sẽ được tính theo khoảng cách là km (kilomet)