Tất cả mặt hàng may mặc và các mặt hàng phải sản xuất mới. Khách hàng mua hàng đặc cọc tạm ứng trước 30%. Phần còn lại sẽ thanh toán ngay khi nhận hàng hoặc do thỏa thuận của hai bên.

Đối với mặt hàng sẵn có tại kho. Chúng tôi sẽ giao hàng và thu tiền COD hoặc thanh toán theo quy định thỏa thuận giữa hai bên mua – bán.

Với khách hàng tỉnh (Ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi áp dụng phương thức trả tiền trước khi nhận hàng bằng chuyển  khoản.

Nếu là hàng may mặc: Khách hàng tiến hành đặt cọc trước 30% trước khi sản xuất.

Sau khi sản xuất xong: Chúng tôi báo cáo tiến độ giao hàng bằng hình ảnh thực tế. Ngay khi sản xuất xong khách hàng thanh toán 70% còn lại trước khi chúng tôi gửi hàng. Sau khi nhận được đủ số tiền 70% chúng tôi sẽ tiến hành gửi hàng về cho khách hàng tại địa điểm đã thỏa thuận.