Các trang thiết bị và bảo hộ lao động cho ngành cơ khí:

  • Quần áo
  • Găng tay hàn, chống phỏng dập
  • Giày ủng
  • Kìm, kéo
  • Mũ nón bảo hộ
  • Mặt nạ hàn (cầm tay, điện tử)
  • Khẩu trang
  • Mặt nạ lọc độc
  • Kính hàn
  • Nút tai chống ồn